PLACÓWKI INTEGRACYJNE DLA DZIECI

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 164 wrzesień 2017

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Dziecko niepełnosprawne nie jest niepełnoprawne. Trzeba podjąć działania, które przywrócą niepełnosprawnemu (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie) możliwie jak najwięcej sprawności, by umiał funkcjonować w społeczeństwie. Usprawnianie zaburzonych funkcji to proces złożony i długofalowy. Warto wdrożyć go w życie już od początku edukacji dziecka, kiedy łatwo poddaje się ono oddziaływaniom wychowawczym, środowiskowym i emocjonalnym.

SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

Integracyjny system kształcenia i wychowania opiera się na wspólnej edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych. Placówki integracyjne umożliwiają chorym funkcjonowanie w świecie rówieśników, pokonywanie barier i walkę ze stereotypami.

W Polsce szkoły integracyjne przyjmują uczniów z różnymi schorzeniami – dzieci niesprawne fizycznie (na wózkach inwalidzkich), intelektualnie (upośledzenia lekkie i umiarkowane, np. autyzm, zespół Aspergera), z zaburzeniami zachowania (ADHD), słuchu, wzroku i przewlekle chore (cukrzyca, epilepsja). Klasy nie skupiają uczniów z taką samą niepełnosprawnością (od tego są szkoły specjalne), ale łączą różne przypadki. W grupie najważniejsza jest równowaga – dzieci z deficytami nie może być więcej od zdrowych, bo wtedy szkoła staje się enklawą, poziom nauczania ulega zaniżeniu i w odstawkę idą założenia integracji.

SPECYFIKA NAUCZANIA

Program nauczania klas integracyjnych nie różni się od standardowego. Różnica polega jedynie na sposobie nauczania. W efekcie na lekcji przeprowadzany jest jeden temat, ale jego realizacja dostosowana zostaje do potencjału wychowanka. Nie ma rywalizacji, w zamian jest współpraca. W placówkach w Polsce z jedną grupą pracuje dwóch opiekunów – nauczyciel przedmiotowy i pedagog wspomagający, odpowiedzialny za metody pracy adekwatne do umiejętności i dysfunkcji podopiecznych. Dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej może liczyć na indywidualny program nauczania, konstruowany i na bieżąco modyfikowany przez zespół pedagogów. Podopieczni szkół integracyjnych mają do dyspozycji wiele zajęć dodatkowych – konsultacje z pedagogiem (uwrażliwiającym uczniów zdrowych na kwestie równouprawnienia), terapeutami, logopedą, surdopedagogiem (specjalista pracujący z niesłyszącymi lub niedosłyszącymi), rehabilitantem, reedukatorem; kółka artystyczne czy gimnastykę korekcyjną. Pedagodzy podejmują fakultatywne zajęcia, by rozwijać aktywność własną ucznia, nauczyć go techniki relaksacji oraz komunikacji z rówieśnikami, a także wspomóc w walce z konsekwencjami społecznymi upośledzenia. Dzięki tym działaniom zostaje zredukowana izolacja dzieci chorych od oświaty, kultury i społeczności. Grupy mniejszościowe uzyskują możliwości, usługi i prawa dostępne dla większości.

SZUKANIE IDEAŁU

Przed podjęciem decyzji o umieszczeniu podopiecznego w szkole integracyjnej należy dokonać profesjonalnych oględzin placówki. Ważne, by szkoła miała ułatwienia dla osób niepełnosprawnych fizycznie (podjazdy, windy, szerokie drzwi – najlepiej na fotokomórkę – prowadzące do klas i toalet, podnośniki) oraz odpowiednią kadrę (specjaliści z adekwatnym wykształceniem, pasją, chętni do ciągłego dokształcania się, elastyczni, otwarci na współpracę z rodzicami). Warto zwrócić uwagę na dostęp do bezpłatnej komunikacji między domem a szkołą, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi niepełnosprawność fizyczna lub duża odległość do pokonania. Pedagodzy wspomagający proces nauczania powinni być zatrudnieni na cały etat, a nie dyżurować raz w tygodniu (systematyczna, codzienna kooperacja i wymiana opinii grona pedagogicznego jest kluczem do sukcesu dziecka). Nie ma jednej metody na integrację. Liczą się predyspozycje, powołanie, intuicja i usposobienie nauczyciela.

NORMY BELGIJSKIE

W Belgii kształceniem specjalnym objęte są dzieci w wieku od 2,5 do 21 lat, których upośledzenie umożliwia uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Podział zaburzeń obejmuje osiem typów. Typ 1 – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, typ 2 – upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub dotkliwym, typ 3 – zaburzenia osobowości, typ 4 – braki psychomotoryczne, typ 5 – dzieci chore i poddawane rekonwalescencji, typ 6 – problemy ze wzrokiem, typ 7 – problemy ze słuchem, typ 8 – trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja, dysortografia). Każde dziecko objęte jest opieką nie tylko nauczyciela przedmiotowego, ale też specjalisty, który przeprowadza z nim dodatkowe ćwiczenia kilka razy w tygodniu (np. logopedyczne lub fizjoterapeutyczne). Udział w zajęciach integracyjnych może być stały lub czasowy i dotyczyć wszystkich zajęć lub wybranych. Dużą rolę w integracji odgrywają ośrodki PMS (Les Centres Psycho-Médico-Sociaux), które określają niepełnosprawność na podstawie testów, precyzują indywidualne potrzeby dziecka i koordynują współpracę rodzica ze szkołą. Placówki na terenie Belgii różnią się od tych w Polsce – często skierowane są do uczniów z konkretnym schorzeniem, np. niedosłuchem lub dysfunkcjami neurologicznymi.

PRZEBIĆ MUR

Integracja szkolna jest wstępem do integracji społecznej. To w szkole zaczyna się nauka harmonijnego współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych i zdrowych. Przekraczanie barier na poziomie szkoły przekłada się na kompleksowe pokonywanie słabości w domu, w czasie wolnym, w pracy i w urzędach. Niepełnosprawni przekonują się, że nie są „gorszego sortu” (używając nomenklatury popularnej ostatnio w dyskusjach politycznych). Z kolei młodzież zdrowa przechodzi świadomy proces nauki wyrozumiałości, empatii, akceptacji i niesienia pomocy. Odmienność staje się elementem codzienności. Ideą wspólnoty jest uświadamianie, że wszyscy mają prawo funkcjonować w społeczeństwie. Absolwent placówki integracyjnej wie, że każdy człowiek ma takie same prawa i obowiązki obywatelskie, ale jednocześnie każdy jest indywidualnością, posiadającą inne zdolności psychofizyczne.

 

Sylwia Znyk

Gazetka 164 – wrzesień 2017


PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA