Belgia, zobowiązując się do realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie neutralności węglowej, opracowała długoterminową strategię energetyczną i klimatyczną (LTS2050), która ma na celu dostosowanie prawa w Belgii do wymogów porozumienia paryskiego oraz osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. Chociaż obecne plany nie zawierają jeszcze precyzyjnie określonego celu dotyczącego krajowej neutralności klimatycznej, rząd belgijski planuje ich aktualizację, aby dojść do jego osiągnięcia.

Kluczowe elementy LTS2050 obejmują:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez promowanie efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle,

- rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sektorze produkcji elektryczności i transporcie,

- stopniowe odchodzenie od ogrzewania opartego na ropie naftowej,

Dla inwestorów strategia ta otwiera nowe możliwości, zwłaszcza w obszarze budownictwa ekologicznego i innowacyjnych technologii energetycznych. Inwestowanie w projekty zgodne ze strategią LTS2050 może nie tylko przynieść korzyści finansowe, ale również wzmocnić reputację jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Program MijnVerbouwPremiew regionie Flandrii

Ma na celu wspieranie właścicieli domów i inwestorów w realizacji prac remontowych i izolacyjnych. Program oferuje szereg premii finansowych, które są dostosowane do różnych kategorii dochodowych. Obejmuje:

  • premie za izolację dachu lub podłogi strychowej: do 50 proc. wartości faktury dla najniższej kategorii dochodowej,
  • premie za izolację zewnętrznych ścian budynku: również do 50 proc. wartości faktury, z dodatkowymi bonusami za jednoczesne usuwanie azbestu,
  • premie za wymianę okien i drzwi: na modele o wysokiej efektywności energetycznej – do 50 proc. wartości faktury.
  • premie za izolację podłogi: do 50 proc. wartości faktury.

Informacje o premiach:

  • dla regionu Walonia – www.maroutereno.be
  • dlaregionuBruxelles Capital –homegrade.be

Premie via Fluvius

Fluvius, jako operator sieci dystrybucyjnej, oferuje dodatkowe premie za instalację fotowoltaicznych paneli słonecznych i systemów sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Premia za panele słoneczne może wynieść do 750 euro, w zależności od mocy instalacji. Dodatkowo Fluvius wspiera inwestorów poprzez usługi coachingu BENOvatie, które pomagają w efektywnym wykorzystaniu dostępnych premii i środków wspierających zrównoważony rozwój.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Rząd belgijski oferuje EPC-labelpremie – premia ta jest przyznawana za poprawę efektywności energetycznej budynków. Zależy od osiągniętego po renowacji poziomu energetycznego i może wynieś do 5000 euro. Ma zachęcać inwestorów do podnoszenia standardów energetycznych swoich nieruchomości, co przekłada się na zwiększenie ich wartości rynkowej i atrakcyjności.

Dodatkowo rząd belgijski oferuje od lipca 2022 do czerwca 2024 r. premię za samodzielne prace izolacyjne dachu – 6 euro za każdy m² izolacji.

Koniec obniżki VAT na panele słoneczne

W 2024 r. Belgia zakończyła obniżkę VAT-una panele słoneczne. Poprzez normalizację stawek VAT i wycofanie dotychczasowych premii rząd belgijski stymuluje rynek do samodzielnego rozwoju. Ta zmiana jest ważna dla inwestorów, ponieważ sygnalizuje przejście od subsydiowanych inwestycji do bardziej zrównoważonych modeli finansowania. Chociaż może to oznaczać wyższe początkowe koszty inwestycyjne, perspektywa długoterminowych oszczędności i korzyści ekologicznych pozostaje atrakcyjna.

Priorytety w izolacji termicznej i modernizacji okien

Izolacja termiczna. Aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć rachunki za energię, inwestorzy powinni przestrzegać określonej kolejności działań. Pierwszym krokiem jest odpowiednia izolacja domu, co minimalizuje straty ciepła. Inwestycje w izolację dachu i poddasza są szczególnie ważne, bo to tam występują największe straty ciepła. Równie ważna jest właściwie zaprojektowana izolacja ścian zewnętrznych budynków.

Modernizacja okien, czyli wymiana starych na nowe, bardziej efektywne energetycznie, może znacznie poprawić izolację termiczną i akustyczną budynku. Innowacyjne rozwiązania, takie jak izolacyjne panele z wełny drzewnej lub poliwęglanowe, gwarantują nie tylko izolację, ale również estetykę i trwałość.

Dodatkowe zmiany

Nowe przepisy dotyczące usuwania azbestu mają na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Dla inwestorów zmiany te oznaczają zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy remontach i modernizacji budynków.

Zmiany w regulacjach dotyczących kosztów hipotecznych oraz wynajmu mają na celu uelastycznienie rynku nieruchomości i wspieranie inwestowania w zrównoważone budownictwo. Dla inwestorów oznacza to nowe możliwości w zakresie finansowania nieruchomości i zarządzania nimi, zwłaszcza tymi, które spełniają nowe standardy efektywności energetycznej.

Rekomendacje Biura Architektonicznego D44.be

Biuro architektoniczne D44.be odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu się do zmieniających się regulacji budowlanych i ekologicznych w Belgii. Oferując kompleksowe usługi w zakresie projektowania i realizacji, D44.be jest nieocenionym partnerem dla inwestorów, którzy pragną, aby ich projekty były zgodne z nowymi przepisami. Doświadczenie pracowników i znajomość najnowszych trendów w budownictwie ekologicznym są niezbędne, by projekty budowlane i renowacyjne okazały się sukcesem.

W odpowiedzi na te zmiany D44.be zaleca inwestorom zapoznanie się z ekologicznymi i trwałymi rozwiązaniami izolacyjnymi dostępnymi na stronie isolationdurable.be. Znajdują się tam informacje na temat innowacyjnych technologii izolacyjnych, które zwiększają efektywność energetyczną budynków, a jednocześnie wyróżniają się estetyką i łatwością montażu.

VAT 6proc. – kiedy i na jakie prace lub urządzenia?

W 2024 r. w Belgii wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące VAT-u. Zachowany zostaje obniżony VATw wysokości 6 proc. na prace związane z rozbiórką i renowacją, ale tylko dla prywatnych inwestorów. To zmiana, która może znacząco wpłynąć na koszty i rentowność inwestowania w nieruchomości.

Dodatkowo obniżka VAT-u na instalację pomp ciepła zostaje przedłużona do końca 2024 r., przy spełnieniu określonych warunków.

Podsumowanie

Zmiany w prawie budowlanym i ekologicznym mają szeroki wpływ na rynek nieruchomości i sektor budowlany w Belgii. Poprzez wprowadzenie tych regulacji rząd belgijski stawia na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Oczekuje się, że te zmiany będą miały pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców, jak i na wartość nieruchomości.Zmiany w prawie budowlanym i ekologicznym w Belgii na rok 2024 są zarazem odpowiedzią na globalne wyzwania ekologiczne i zmieniają się potrzeby społeczeństwa. Stanowią one szansę dla właścicieli domów, inwestorów i profesjonalistów w branży na dostosowanie się do nowych standardów i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą zrównoważony rozwój.

www.mijnbenovatie.be

www.homegrade.brussels

 

 

Gazetka 228 – luty 2024