Flamandzkie ubezpieczenie opiekuńcze wspiera finansowo osoby potrzebujące opieki oraz mieszkańców domów seniora. Wsparcie to jest możliwe dzięki corocznym składkom.

Dla kogo przeznaczone jest flamandzkie ubezpieczenie opiekuńcze?

Wspiera ono finansowo osoby potrzebujące opieki oraz mieszkańców domów seniora. Ubezpieczenie wypłaca miesięcznie stałą kwotę (min. 130 euro) na koszty pozamedyczne dla osób, które:

  • potrzebują stałej opieki i pozostają w domu,
  • mieszkają w akredytowanym domu seniora lub ośrodku opieki psychiatrycznej.

Czy przynależność do kasy opiekuńczej i opłacanie składek jest obowiązkowe?

Osoby mieszkające we Flandrii (lub w kraju członkowskim Unii Europejskiej i pracujące we Flandrii) mają obowiązek przyłączyć się do akredytowanej kasy opiekuńczej wraz z ukończeniem 26. roku życia. CM ma własną kasę opiekuńczą.

Co roku należy opłacać składkę w wysokości 50 euro (lub 25 euro w przypadku osób, którym 1 stycznia poprzedniego roku przysługiwało prawo do zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotnego).

Jakie są konsekwencje niepłacenia składek lub ich nieterminowego bądź niepełnego płacenia?

Składki na ubezpieczenie opiekuńcze należy opłacać każdego roku, najpóźniej 30 kwietnia. Niepłacenie składek lub niepełne ich opłacanie (nawet jeśli lata nie następują po sobie) zagrożone jest grzywną w wysokości do 250 euro.

Ponadto, w przypadku prawa do zasiłku opiekuńczego, za każdy nieopłacony rok następuje jego zawieszenie na cztery miesiące.

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Należy bezzwłocznie przesłać wniosek do kasy opiekuńczej CM. Formularz wniosku można pobrać ze strony www.zorgverzekering.be lub uzyskać w oddziale CM.

Uwaga: wniosek można złożyć jedynie, jeśli corocznie opłacali państwo składki.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

·       Rezydenci akredytowanych domów seniora lub ośrodków opieki psychiatrycznej:

Do kasy opiekuńczej CM należy wysłać formularz „Wniosek o zasiłek na opiekę rezydencjalną” (Aanvraag van een tegemoetkoming voor residentiële zorg). Wymagane jest również zaświadczenie z ośrodka, w którym się przebywa.

·       Osoby pozostające pod opieką w domu:

Do kasy opiekuńczej CM należy wysłać formularz „Wniosek o zasiłek na opiekę nieformalną i rodzinną” (Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg). Potrzebę opieki można udowodnić, przedstawiając zaświadczenie o wymaganej opiece (w formularzu zgłoszeniowym można znaleźć listę uznawanych dokumentów). W przypadku braku uznawanego zaświadczenia zostanie przeprowadzone badanie.

Po złożeniu wniosku kasa opiekuńcza CM oceni, czy przysługuje państwu prawo do świadczenia opiekuńczego. O decyzji zostaną państwo powiadomieni listownie.

Polski konsultant

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego w CM, skontaktuj się z polskim konsultantem: 0473 52 05 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@cm.be.