16 listopada 2019 r. odbędzie się V (jubileuszowy!) Kongres Kobiet w Brukseli. Tym razem porozmawiamy o ekonomii feministycznej. Choć żyjemy w przekonaniu, że ekonomia jest neutralna wobec płci, to fakty temu przeczą. Kobiety nadal zarabiają nawet o kilkanaście procent mniej niż mężczyźni (w Polsce wg GUS jest to o 18 proc. mniej) i mają rażąco niższe emerytury (w styczniu 2019 r. średnia emerytura dla kobiety w Polsce była o 61,2 proc. niższa niż ta wypłacana mężczyznom). Nieodpłatna praca w domu jest całkowicie pomijana przy liczeniu dochodu narodowego brutto, jakby nie była ważna, choć przecież stanowi ona podstawę funkcjonowania wszystkich systemów gospodarczych.

Ekonomia klasyczna nadal opiera się na stworzonym w XVIII w. przez Adama Smitha modelu homo oeconomicus – człowieka ekonomicznego, który podejmuje decyzje mające zmaksymalizować jego zyski finansowe. Czy jednak kobiety tak właśnie podejmują decyzje? Zamiast o sobie najczęściej najpierw myślimy o dobru swojej rodziny i nierzadko rezygnujemy z lepiej płatnej pracy, aby zająć się dziećmi i opieką nad starzejącymi się rodzicami. Dla tradycyjnie pojmowanej ekonomii stajemy się niewidoczne, co najjaskrawiej odzwierciedlają nasze emerytury. Może więc pora przyjrzeć się modelom gospodarczym, które zamiast zysku i wzrostu gospodarczego będą stawiały sobie za cel dobrobyt mierzony jakością życia ludzi, a także będą promowały równość, wyrównywały statusy materialne różnych grup społecznych, walczyły z ubóstwem i dbały o podnoszenie poziomu służby zdrowia i edukacji. Tym właśnie zajmuje się ekonomia feministyczna.

Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem i jeść nieskażone jedzenie. Turbokapitalizm doprowadził świat nie tylko do narastających nierówności społecznych, ale również do spustoszenia ekologicznego naszej planety. Żyjemy w świecie monokultur, braku bioróżnorodności, plastikowych jednorazówek i sztucznie rozbuchanej konsumpcji. Ekonomia feministyczna mówi temu stop i bije na alarm. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i nie możemy bogacić się, eksploatując i zaśmiecając naszą ziemię.

O tych wszystkich sprawach, a także wielu innych, będziemy rozmawiać na V Kongresie Kobiet w Brukseli 16 listopada. Zapraszamy. Przyjdźcie, posłuchajcie, weźcie udział w dyskusji. Do zobaczenia.

16 listopada 2019

Więcej szczegółów wkrótce na Facebooku i na naszej stronie internetowej www.kongreskobiet.be.