Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową między osobami, które są ze sobą w bliskim kontakcie (w odległości około 1,5-2 m). Gdy zarażona osoba kaszle, kicha lub mówi, kropelki jej śliny lub wydzieliny z nosa mogą znaleźć się na twarzy (w okolicy ust, nosa lub oczu) osób będących w pobliżu, a stamtąd dostać się do dróg oddechowych.

Zakazić można się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych wirusem powierzchni, a następnie twarzy. Koronawirusy cechują się niską stabilnością w środowisku, która różni się w zależności od typu powierzchni, temperatury i wilgotności. W środowisku suchym sugeruje się, że SARS-CoV-2 może przeżyć na powierzchniach użytkowych i przedmiotach nie dłużej niż kilka godzin, maksymalnie kilka dni.

Wirus może rozprzestrzeniać się zanim pojawią się objawy choroby. Część zakażonych nie wykazuje żadnych symptomów, stanowi jednak zagrożenie dla osób zdrowych, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny i unikanie skupisk ludzi.

Typowe objawy infekcji nowym szczepem koronawirusa obejmują:

 • gorączkę (ponad 38°C),
 • męczący, zwykle suchy, kaszel,
 • ból gardła,
 • duszność i trudności w oddychaniu,
 • zmęczenie,
 • utrata węchu i smaku.

W przebiegu COVID-19 mogą występować również inne objawy grypopodobne, m.in.: ból głowy, mięśni i/lub stawów, biegunka, ale zdecydowanie u mniejszej liczby chorych – nie są to objawy charakterystyczne, które wskazują na ryzyko zakażenia.

W cięższych przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężką ostrą niewydolność oddechową, niewydolność wielonarządową, posocznicę i wstrząs septyczny, a nawet śmierć.

W badania obrazowych klatki piersiowej widoczne są objawy atypowego (obustronnego) zapalenia płuc, z zacienieniami w płucach typu tzw. mlecznej szyby.

Okres wylęgania choroby, czyli czas od wniknięcia wirusów do organizmu, a pierwszymi objawami, trwa od 1 do 14 dni (zwykle ok. 5 dni) – dlatego zaleca się 14-dniową kwarantannę od momentu prawdopodobnego kontaktu z osobą zakażoną. Pierwsze objawy zakażenia koronawirusami są podobne do objawów grypy. Dopiero po kolejnych mniej więcej 4 dniach występują pełne symptomy choroby.

Jak zapobiec zarażeniu?

Zachowaj podstawowe zasady higieny:

 • najlepszym sposobem na ochronę przed koronawirusem jest częste i dokładne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. 
 • Stosowanie żeli lub płynów antybakteryjnych może być alternatywą w sytuacji, gdy nie mamy możliwości umycia dłoni
 • Myjmy ręce, pamiętając o grzbiecie dłoni, kciukach i przestrzeniach międzypalcowych i wycierajmy ręce suchym ręcznikiem papierowym, unikając dotykania kranu. Ręce powinno się myć często, zwłaszcza po kontakcie z takimi powierzchniami jak klamki, poręcze, gałki drzwi oraz inne dotykane przez wiele osób. 
 • Higiena rąk jest kluczowa, ponieważ za ich pośrednictwem wirus może przenieść się do ust lub nosa, które są jedynymi drogami przedostania się koronawirusa do organizmu i dróg oddechowych. Dlatego należy unikać dotykania nieumytymi dłońmi okolic ust, nosa oraz oczu.
 • Kolejnym środkiem zaradczym jest utrzymywanie się w odległości 1–1,5 metra od osób, które kaszlą lub kichają by zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa na twarz, ponieważ jego transfer następuje drogą kropelkową. 
 • Noszenie maseczek jest zalecane osobom wykazującym objawy koronawirusa oraz chorym, by ograniczyć zarażanie innych osób. Wirus może być roznoszony także przez osoby, które nie mają objawów. Takie osoby, zakładając maseczkę, chronią innych. Jeśli chodzi o osoby zdrowe – maseczki jako takie nie zapobiegają zarażeniu, mogą jedynie ograniczyć dotykanie ust i nosa brudnymi dłońmi.
 • Pozostać w domu na okres podjętych przez władze ograniczeń.

Co zrobić kiedy pojawią się objawy choroby

 • Należy przez wszystkim pozostać w domu.
 • Należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu / rodzinnym telefoniczni i opisać mu swoje objawy. To on podejmie decyzję co dalej należy robić.
 • Postarać się odizolować tak, aby nie zarażać innych.
 • Jeżeli dysponujesz maseczką załóż ją.
 • Jeśli objawy nasilą się (np. trudności z oddychaniem, bardzo wysoka gorączka), należy zadzwonić do lekarza lub wezwać pogotowie (112 lub w 1710 dla mieszkańców Brukseli).

 

www.info-coronavirus.be

08000 / 14 689