Samozatrudnieni (indépendant à titre principal / indépendant à titre complémentaire)

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK JAKO GŁÓWNA FORMA ZATRUDNIENIA

Kasy ubezpieczeń społecznych dla osób samozatrudnionych robią wszystko, aby każda osoba dotknięta kryzysem Covid-19 otrzymała szereg środków pomocy od swojej kasy ubezpieczeń społecznych.

RODZAJE POMOCY

Składki na ubezpieczenie społeczne: obniżenie, odroczenie lub zwolnienie

  • Obniżenie tymczasowych składek na ubezpieczenie społeczne w roku 2020

Możliwość zmniejszenia kwoty składki kwartalnej do poziomu 717,18 euro, w zależności od oczekiwanych dochodów w 2020 r.

  • Jednoroczne odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne za kwartały 2020/21 i 2020/22

Jednoroczne odroczenie przyznawane jest bez utraty praw do statusu społecznego i z gwarancją braku konieczności uiszczania jakichkolwiek dopłat za zwłokę.

  • Zwolnienie od składek za kwartały 2020/21 i 2020/22

Zwolnienie oznacza, że uprawnienia emerytalno-rentowe zostają zawieszone na dane kwartały, chyba że osoba prowadząca działalność na własny rachunek zażąda wykupu w ciągu 5 lat.

Bardzo uproszczone formularze są udostępniane przez fundusze ubezpieczeń społecznych i INASTI.

Dochód zastępczy dla osoby samozatrudnionej (droit passerelle)

Wsparcie finansowe dla samozatrudnionych, którzy zostali zmuszeni do zaprzestania działalności z powodu koronawirusa, jest przyznawane z funduszu ubezpieczeń społecznych w wysokości 1291,69 euro (w przypadku braku osób na utrzymaniu) i 1614,10 euro (dla mających na utrzymaniu rodzinę).

  • Osoby samozatrudnione (indépendants) i pomagający w prowadzeniu działalności gospodarczej współmałżonek, którzy są zmuszeni do przerwania działalności w wyniku podjętych przez rząd środków, mają prawo do pomostowego świadczenia finansowego za marzec i kwiecień 2020 r. (droit passerelle).
  • Nie ma znaczenia, czy wstrzymanie działalności jest całkowite czy częściowe.
  • Kto może skorzystać?

1) samozatrudniony, który całkowicie przestał pracować (restauracja, fryzjer, bar, sklep nieżywnościowy),

2) samozatrudniony – z ograniczeniem (kiosk, restauracje ograniczone do serwowania dań na wynos itp.)

3) osoby samozatrudnione w zawodach związanych z opieką/zdrowiem – min. 7 dni całkowitego zaprzestania pracy (fizjoterapeuci, dentyści, lekarze specjaliści itp.),

4) osoba samozatrudniona w przypadku zaprzestania działalności z własnej inicjatywy przez 7 dni (z powodu kwarantanny, niedoboru surowców, różnych przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych związanych z Covid-19 itp.).

Wsparcie finansowe należy się również osobom rozpoczynającym działalność i osobom, które nie zapłaciły jeszcze czterech składek kwartalnych.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi być zarejestrowana w belgijskim rejestrze narodowym.

Wnioski są rejestrowane w funduszach ubezpieczeń społecznych. Uproszczony formularz jest dostępny na ich stronie internetowej.

OSOBY SAMOZATRUDNIONE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ / indépendant à titre complémentaire

Osoba samozatrudniona w ramach działalności dodatkowej / indépendant à titre complémentaire, która płaci kwartalne składki socjalne w wysokości 717,18€ ma również prawo do dochodu zastępczego (droit passerelle) w wysokości 1291,69 euro (w przypadku braku osób na utrzymaniu) i 1614,10 euro (dla mających na utrzymaniu rodzinę).

Pomoc odnosi się do składek na ubezpieczenie społeczne: obniżenie (lub zwolnienie) lub odroczenie.

  • Obniżenie tymczasowych składek na ubezpieczenie społeczne w roku 2020

Możliwość zmniejszenia składki kwartalnej w oparciu o oczekiwane dochody w 2020 roku. W przypadku oczekiwanego dochodu poniżej 1548,18 euro osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek może uzyskać zwolnienie ze składki.

  • Odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne za kwartały 2020/21 i 2020/22 o jeden rok

Jednoroczne odroczenie przyznawane jest bez utraty praw do statusu społecznego i z gwarancją braku konieczności uiszczania jakichkolwiek dopłat za zwłokę.

Ze wszystkimi pytaniami należy się zwracać do swojej kasy ubezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji: www.inasti.be

Lista kas ubezpieczenia społecznego: www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales