Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz szybciej rozwijającej się polskiej diaspory w Gandawie oraz mając na uwadze jej różnorodność, różnokierunkowość i odmienne życiowe cele, powstało stowarzyszenie, które ma na celu szerzenie rzetelnej wiedzy na temat języka i kultury oraz tradycji polskiej. Skierowane jest do dzieci i młodzieży polonijnej, a także do wszystkich pragnących uczyć się języka polskiego jako obcego.

Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie powołany został przez wykwalifikowanych i doświadczonych językoznawców, filologów oraz pedagogów. W jego założeniach pozostaje działalność edukacyjna i kulturalno-artystyczna.

Oficjalne otwarcie Instytutu planowane jest na wrzesień 2020 r.

Zmotywowany i pełen energii zespół wychowawców czeka na oddział przedszkolny, zerówkę i 5 klas podstawowych oraz jedną klasę dla dzieci, które nie znają języka polskiego, a chciałyby rozpocząć jego naukę. Oferta Instytutu obejmuje również kursy języka polskiego dla dorosłych.

Dyrekcja i nauczyciele Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie głęboko wierzą, iż wyznaczone przez nich cele zostaną w pełni zrealizowane, a nowo powstały Instytut da dużo satysfakcji zarówno prowadzącym, jak i odbiorcom projektu - wszystkim zainteresowanym językiem i kulturą polską.

Co nas wyróżnia?

  • Uczeń na pierwszym miejscu!
  • Wykształcona, doświadczona i zmotywowana kadra nauczycielska składająca się z językoznawców, filologów, pedagogów
  • Wysoka jakość przygotowanych lekcji i profesjonalne podejście do nauczania języka
  • Program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
  • Rzetelna ewaluacja założonych celów dydaktycznych
  • Klasy “z klasą” – nacisk na efektywną komunikację, relacje interpersonalne i respektowanie zasad dobrych manier
  • Energia, kreatywność, talenty i pasja
  • Zaraźliwy entuzjazm i zapał do odkrywania tajemnic języka polskiego

U nas rozwijane są skrzydła i spełniane marzenia!

 

Więcej informacji: www.instytytgent.be