Federalny rząd belgijski wprowadził różne ograniczenia związane z wirusem Covid-19, przez co pracownicy wielu sektorów nie mogli wykonywać pracy, a to wiązało się z możliwością utraty części dochodów. W odpowiedzi na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej wielu rodzin dotkniętych bezrobociem czasowym lub zupełnym poszczególne rządy regionalne postanowiły wprowadzić różne dodatki lub premie, które w pewnym stopniu rekompensują utratę dochodów rodziny. Jedną z takich premii jest dodatek do świadczeń rodzinnych, który ma pomóc w utrzymaniu dotychczasowego standardu życia rodziny i w wypełnianiu zobowiązań finansowo-kredytowych. Dodatek ten różni się w zależności od regionu Belgii.

REGION FLANDRII

Rząd Flandrii uchwalił prawo do dodatku pod nazwą Covid-19-toeslag. Jest on przyznawany jednorazowo w wysokości 120 euro na każde dziecko w rodzinie i wypłacany w trzech ratach po 40 euro przez kolejne trzy miesiące od daty złożenia wniosku (pierwsza rata – w miesiącu złożenia wniosku). Dodatek ten jest wypłacany osobno – nie razem z podstawowym świadczeniem rodzinnym.

 

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać ten dodatek:

  • zamieszkanie – oficjalny meldunek rodziny we Flandrii (warunek ten nie musi być spełniony w przypadku świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. W takim przypadku wystarczy, że jeden z rodziców zatrudniony jest na terenie Flandrii, a dziecko mieszka w innym kraju UE),
  • ustalone i wypłacane już podstawowe świadczenie rodzinne na dzieci we Flandrii, tzw. „groeipakket”,
  • obniżenie dochodów rodziny o co najmniej 10 proc. w porównaniu z dochodami ze stycznia i lutego 2020 r.,
  • miesięczny dochód rodziny nie może przekroczyć 2213,30 euro brutto podstawy do opodatkowania.

 

Procedura wnioskowania i otrzymania dodatku Covid-19-toeslag

 

Dodatek ten nie jest przyznawany automatycznie – należy więc złożyć specjalny wniosek w instytucji flamandzkiej, która wypłaca przyznane dotychczas podstawowe świadczenie rodzinne. Trzeba to zrobić pomiędzy 15 czerwca 2020 r. a 31 października 2020 r.

Wniosek składa opiekun dziecka, który otrzymuje świadczenie rodzinne, lub dziecko – w przypadku gdy to ono jest świadczeniobiorcą. Do wniosku należy dołączyć dowody utraty dochodów – czyli paski wypłat, zaświadczenia z instytucji wypłacającej zasiłek dla bezrobotnych, itd. W celu porównania trzeba również przedłożyć dokumenty potwierdzające poprzednie dochody – czyli paski wypłat ze stycznia i lutego 2020 r. Po zbadaniu dokumentów pod kątem spełniania wszystkich warunków zostaje wydana decyzja – jeśli jest pozytywna, następuje jak najszybciej wypłata, a pozostałe dwie raty wpływają na początku kolejnych dwóch miesięcy.

W przypadku wspólnego wychowywania dzieci przez rodziców rozwiedzionych – każdy z rodziców otrzymuje połowę dodatku i musi oddzielnie złożyć o niego wniosek.

REGION STOŁECZNY BRUKSELI

Rząd Regionu Brukseli uchwalił prawo do dodatku pod nazwą Coronapremie/la prime Covid, przyznawanego jednorazowo w wysokości 100 euro na każde dziecko w rodzinie.

 

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać ten dodatek:

 

  • rodzina otrzymuje już dodatek socjalny do świadczenia rodzinnego ze względu na niskie dochody,
  • dochód rodziny nie może przekraczać 31 620 euro w przypadku rodziny z jednym dzieckiem, a w przypadku dwojga i więcej dzieci nie może przekraczać 45 900 euro brutto podstawy do opodatkowania,
  • gdy rodzina z niskimi dochodami nie otrzymuje jeszcze dodatku socjalnego (a jest to warunkiem otrzymania dodatku „Korona”), należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku socjalnego. Jeśli zostanie przyznany dodatek socjalny, automatycznie zostanie wypłacony dodatek „Korona”.

 

Wypłata dodatku „Korona” – Coronapremie/la prime Covid

 

Termin wypłaty dodatku to 1 września 2020 r. i dotyczy wypłaty świadczenia rodzinnego za sierpień. Jeśli wszystkie warunki były spełnione, wypłata dodatku „Korona” nastąpiła automatycznie jako doliczenie do świadczeń za sierpień. Wypłata może się opóźnić w przypadku późniejszych wniosków składanych o przyznanie najpierw dodatku socjalnego.

 

Nieprawnie pobrane dodatki do świadczeń rodzinnych

 

Gdy dochody rodziny nie kwalifikowały się do obu dodatków, nieprawnie wypłacone dodatki będą musiały być zwrócone. Dochodzenie w tej sprawie może zostać przeprowadzone w ciągu następnych dwóch lat.

REGIONY WALONII I NIEMIECKOJĘZYCZNY

Rządy tych regionów nie uchwaliły żadnych specjalnych dodatków do świadczeń rodzinnych związanych z koronawirusem. Rozesłano jedynie informacje do rodzin, które nie otrzymują jeszcze żadnego dodatku socjalnego ze względu na niskie dochody. Dzięki temu rodziny, których dochody zostały obniżone w okresie pandemii, mogą starać się o przyznanie dodatku socjalnego.

Dodatkowe informacje związane z przyznaniem dodatków można uzyskać bezpośrednio w instytucjach wypłacających świadczenia rodzinne. W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w świetle prawa UE można kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w czasie dyżurów telefonicznych: w poniedziałki od 9.30 do 12.30 i w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr. 03/222 71 64.

 

Iwona Cieszyńska

 

Gazetka 195 – październik 2020