5 grudnia br. weszło w życie szereg zmian w polskim prawie drogowym stanowiących kontynuację nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z 14 sierpnia 2020 r. Zmiany te wprowadzają szereg ułatwień dla kierowców związanych z rejestracją pojazdu, rynkiem obrotu pojazdami, dowodami rejestracyjnymi czy tablicami rejestracyjnymi.

Jedną z zasadniczych zmian jest brak konieczności posiadania przy sobie przez kierowcę prawa jazdy, o ile kierowca jest posiadaczem polskiego prawa jazdy. Wszystkie niezbędne dokumenty samochodowe kierowcy będą mogli mieć w telefonie w aplikacji mObywatel i mPojazd. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. Aplikacja mPojazd zawiera takie dane jak: marka i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Zgodnie z nowym brzmieniem, art. 80cb ust. 1 prawo o ruchu drogowym, każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. Raport z systemu teleinformatycznego potwierdza dane zgromadzone w ewidencji i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

W przypadku wykorzystania w dowodzie rejestracyjnym wszystkich rubryk na wpisanie badań technicznych, nie będzie już trzeba wyrabiać nowego dowodu, gdyż wynik badań technicznych będzie wprowadzony do systemu elektronicznego i w ten sposób weryfikowany podczas kontroli.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą przy jego rejestracji w kraju zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, starosta może wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych. Uzyskane potwierdzenie tych danych, w postaci papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego auta wywiezionego z Polski, uprzednio w Polsce zarejestrowanego. Wówczas organ rejestracyjny właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

W znowelizowanych przepisach usunięto obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych po zakupie samochodu używanego. Jeśli samochód będący przedmiotem transakcji jest już zarejestrowany w Polsce, nowy właściciel nie będzie musiał zmieniać tablicy rejestracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania właściciela.

Od 4 grudnia obowiązuje zakaz umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Od tego dnia obowiązuje także zakaz umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Wprowadzono również obowiązek utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności.

Poprzednie, ale wciąż jeszcze nowe zmiany objęły również pieszych, uzyskali oni pierwszeństwo przed pasami. Według nowych przepisów kierowcy mają obowiązek stworzyć pieszym możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Dotyczy to pieszych, którzy już są na pasach oraz tych oczekujących przed nimi. Poza tym ujednolicono dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Do tej pory w godzinach od 23:00 do 5:00 pojazd w terenie zabudowanym mógł poruszać się z przędnością 60km/h, w ciągu dnia 50km/h, obecnie bez względu na porę dnia jest to 50km/h. Zmiana trzecia to rozszerzenie możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na wszystkie kategorie dróg.

 

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

 

www.kancelariahajdukiewicz.com

tel: 0048 504 078 866