Nowotwór to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w Europie. Chorują ludzie w różnym wieku i różnych profesji. Nie ma reguły. Każdego roku w Europie diagnozowane jest 2,7 mln przypadków, a umiera 1,3 mln osób.

Z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że za 10% przypadków raka w Europie odpowiada zanieczyszczenie środowiska. Najgroźniejsze są zanieczyszczenia powietrza, takie jak smog, a także ekspozycja na radon czy promieniowanie UV. Kontakt z dymem papierosowym, tzw. bierne palenie, również znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór. Groźne są także chemikalia w niektórych miejscach pracy (azbest, ołów, pestycydy).

Po raz pierwszy w dokumencie wydanym przez organ unijny wskazano powiązanie zachorowalności na nowotwory z zanieczyszczeniem środowiska. Autorzy raportu podkreślają, że część szkodliwych czynników może być ograniczona do niemal niezauważalnego poziomu.