We wrześniu inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła średnio 10,9% – wynika z danych Eurostat. W Belgii była ona o ponad jeden punkt procentowy wyższa. We wrześniu 2021 r. inflacja w całej Unii wynosiła tylko 3,6%.

Krajem UE, który we wrześniu tego roku borykał się z największą inflacją, była Estonia – ceny były tam we wrześniu br. aż o 24,1% wyższe niż rok wcześniej. Bardzo wysokiej inflacji doświadczają też m.in. mieszkańcy Litwy (22,5%), Łotwy (22%), Węgier (20,7%) i Czech (17,8%). Także w Polsce wzrost cen jest duży, a inflacja we wrześniu wyniosła wg Eurostatu 15,7%. Polski Główny Urząd Statystyczny stosuje nieco inną metodę obliczania inflacji. Według GUS-u we wrześniu inflacja w Polsce osiągnęła już poziom 17,2%.

W Belgii ceny były we wrześniu średnio o 12,1% wyższe niż rok wcześniej. Inflacja była w Belgii wyższa niż np. w Niemczech (10,9%), ale niższa niż w Holandii (17,1%) czy w Polsce.

Tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej inflacja we wrześniu 2022 r. była niższa niż 8%. Najmniejszy wzrost cen odnotowano we Francji (6,2% w skali roku). Na Malcie inflacja wyniosła 7,4%.