W pierwszym półroczu 2023 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o 68 tys. osób – oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,18%. W pierwszym półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się zmniejszyła (o 80 tys., tj. -0,21%). Spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016–2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku – dane GUS.

W końcu czerwca 2023 r. ludność Polski liczyła 37 698 000 osób. W miastach mieszkało 22 447 000 osób (60% populacji).