W Polsce w 2023 r. liczba prób samobójczych dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia wyniosła 2139. To więcej niż w 2022 r. – alarmuje fundacja GrowSpace. Niestety 140 prób samobójczych zakończyło się śmiercią. Dane pochodzą z wojewódzkich komend policji w całej Polsce i z Komendy Stołecznej.