2023 r. okazał się najcieplejszy w historii pomiarów (prowadzonych od 1850 r.). Dotychczas rekordowy pod tym względem był rok 2016. Średnia globalna temperatura w 2023 r. wyniosła 14,98°C i była o 0,17°C wyższa niż średnia roczna wartość w 2016 r.