Zeznania podatkowe za rok podatkowy 2024 (dochód z 2023 r.) można składać online – informuje FPS Finance. Możliwe będzie również zapoznanie się z uproszczoną propozycją zeznania podatkowego za pośrednictwem MyMinfin.be.
Papierowe zeznania podatkowe zostały wysłane w maju br. Jeśli zeznanie nie wpłynie do początku czerwca, należy skontaktować się z urzędem skarbowym.

Wypełnianie zeznania podatkowego
Zeznanie podatkowe można wypełnić samodzielnie lub poprosić o to księgowego. Można również umówić się na spotkanie z pracownikiem FPS Finance i poprosić o pomoc.
Pracujący uczniowie/studenci oraz osoby, które otrzymują pensję, emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy/dla niepełnosprawnych i które nie mają innych dochodów, otrzymują propozycję uproszczonego zeznania podatkowego.
Jeśli otrzymamy taką propozycję, nie powinniśmy składać zeznania podatkowego. Należy sprawdzić informacje i poprawić te, które są nieprawidłowe lub niekompletne, za pośrednictwem MyMinfin lub papierowego formularza odpowiedzi.

Daty do zapamiętania
Zeznanie w formie papierowej należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca br. Termin jest taki sam, jeśli tylko sprawdzamy dane na wniosku o uproszczone zeznanie podatkowe za pomocą papierowego formularza odpowiedzi.
Deklaracje online za pośrednictwem MyMinfin można wypełnić do 15 lipca br. włącznie. Termin jest taki sam, jeśli tylko weryfikujemy dane w propozycji uproszczonego zeznania podatkowego online.
Osoby o określonych dochodach (indépendant, dochody za granicą) mogą złożyć zeznanie online do 16 października 2024 r. włącznie.