Na pytanie „Jak by pan(i) zagłosował(a), gdyby dziś odbywało się referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej?” 72% Polaków odpowiedziało, że byliby za pozostaniem w Unii, natomiast przeciwnego zdania było 16%. Z kolei 12% odpowiedziało, że nie wiedzą, jak by zagłosowali – wynika z sondażu przygotowanego dla „Gazety Wyborczej”.
Badanie zostało przeprowadzone przez Opinię24 podczas wywiadów telefonicznych CATI na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 13 i 14 maja br.