Około 62% osób należących do społeczności LGBTQ+ w Belgii otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej, co stanowi więcej niż średnia UE wynosząca 51%. Jednak nowe badanie wykazało, że ponad połowa osób z tej grupy doświadczyła w ciągu ostatniego roku nękania, a 1/3 poczuła się dyskryminowana.
Badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wykazało, że osoby LGBTQ+ w całej UE w dalszym ciągu doświadczają przemocy i dyskryminacji motywowanej nienawiścią – zwłaszcza młodzi ludzie i osoby interseksualne, trans, niebinarne i zróżnicowane pod względem płci.
W badaniu FRA przeanalizowano doświadczenia ponad 100 tys. osób LGBTQ+ ze wszystkich środowisk w wieku od 15. r.ż. w UE i krajach sąsiadujących z UE, czyli Albanią, Republiką Macedonii Północnej i Serbią. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2019 r.
W Belgii większość osób LGBTQ+ dość otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej, 53% unika trzymania się za ręce ze swoim partnerem w miejscach publicznych, a 27% unika pewnych miejsc ze strachu przed napaścią.
Około 43% respondentów stwierdziło, że w Belgii wzrasta przemoc wobec osób LGBTQ+, a 38% zaobserwowało w ciągu ostatnich 5 lat wzrost uprzedzeń i nietolerancji – to poniżej średniej UE wynoszącej odpowiednio 59% i 55%.