W 2023 r. 44,7% Belgów kupowało online ubrania i obuwie, w tym roku ich liczba wzrosła już do 45% – wynika z danych Eurostatu. W skali całej Unii Europejskiej odsetek ten wyniósł w ubiegłym roku około 40%.
Najczęściej ubrania, buty i akcesoria modowe kupują za pośrednictwem sieci mieszkańcy Holandii (62%), Danii (ponad 57%) i Irlandii (57%).
W Polsce kupowanie online ubrań cieszy się nieco mniejszą popularnością – odsetek ten wyniósł 37,5%. Natomiast w Bułgarii online w 2023 r. kupowało jedynie 21% mieszkańców, we Włoszech i w Rumunii 25%, a na Łotwie 26%.