Motywacja Belgów do przestrzegania obostrzeń w walce z koronawirusem spadła do najniższego poziomu. Według opublikowanego barometru Uniwersytetu w Gandawie, zaledwie 35% ankietowanych twierdzi, że przestrzega ich dobrowolnie. Na początku kryzysu eksperci twierdzili, że 81% ankietowanych w pełni popierało te działania. Obowiązek noszenia maski i ograniczenie kontaktów społecznych to najmniej przestrzegane zasady. Eksperci wzywają do stworzenia ram i narzędzi motywacyjnych, za pomocą których ludzie mogliby mierzyć skutki swoich zachowań.