OBOSTRZENIA, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W BELGII OD 1 WRZEŚNIA:

PODRÓŻE ZA GRANICĘ: OBOWIĄZKOWE WYPEŁNIENIE FORMULARZA

Od 1 sierpnia obowiązuje wypełnienie formularza Passenger Locator Form. Elektroniczny formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie można go wypełnić w języku francuskim, niderlandzkim, niemieckim lub angielskim: travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.

Wszystkie osoby w wieku powyżej 16 lat, powracające do Belgii z dwudniowej lub dłuższej podróży zagranicznej, muszą wypełnić formularz na 48 godzin przed powrotem. Wypełnienie formularza obowiązuje powracających do Belgii pieszo, na rowerze, samochodem lub samolotem. W przypadku nieprzestrzegania przepisów urlopowicze mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 250 euro.

Podróżowanie za granicę: dodatkowe zasady

Wypełnienie formularza to nie jedyna zasada, której należy przestrzegać. Wszystko zależy od obszaru, do którego zamierza się podróżować. Zasady są aktualizowane codziennie na stronie internetowej FPS Foreign Affairs, gdzie czytamy m.in., że:

ROK SZKOLNY W BELGII

Biorą pod uwagę opinie ekspertów, nauczycieli i psychologów, przywrócono w Belgii obowiązek szkolny: dzieci ze szkół podstawowych i średnich od 1 września mają obowiązek uczęszczania na zajęcia. Dowody na to, że niechodzenie do szkoły przez dłuższy czas szkodzi dzieciom, są przytłaczające: zwiększa się ryzyko nierówności, umacniają głęboko zakorzenione problemy, a przede wszystkim rośnie niebezpieczeństwo, że w dłuższej perspektywie dzieci będą w złym stanie psychicznym i fizycznym.

W Belgii początek roku szkolnego otrzymał kod żółty, co oznacza, że będą się odbywały normalne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Znaczy to również, że zalecana jest zwiększona czujność i że środki bezpieczeństwa będą bardziej rygorystyczne niż zwykle. Trzeba będzie wzmocnić higienę rąk oraz wietrzenie i wentylację pomieszczeń. W klasach ani w szkole nie będą tworzone „bańki”, co oznacza, że podczas przerw dzieci będą przebywać razem.

Nie będzie obowiązku noszenia maseczki dla uczniów szkół podstawowych, ale będzie to wymagane w szkołach średnich i wyższych. Nauczyciele i profesorowie szkół i uczelni wyższych również będą musieli nosić maseczki.

Kod żółty oznacza też, że należy unikać grupowania się rodziców przed szkołą, a jeśli nie jest to możliwe, należy przestrzegać odległości fizycznych i noszenia masek.

KORONAWIRUS A GRYPA – OBJAWY

Grypa i COVID-19 to choroby wirusowe, obie atakują przede wszystkim drogi oddechowe, a do zarażenia dochodzi drogą kropelkową. Obie choroby w początkowej fazie dają też podobne objawy.

Według badań przeprowadzonych przez University of Southern California (USC) z 55 924 chińskimi pacjentami z Covid-19 wydaje się, że istnieje dobrze zdefiniowana kolejność wczesnych objawów koronawirusowych. Wraz z nadejściem jesiennego sezonu grypowego odkrycie to może pomóc w diagnozowaniu innych chorób układu oddechowego.

Pierwsze objawy Covid-19 pojawiają się w następującej kolejności: gorączka, kaszel, mdłości (wymioty), biegunka. Różnica z bardzo podobnymi objawami grypy polega na tym, że w przypadku grypy pacjent zazwyczaj zaczyna od kaszlu, a następnie ma gorączkę. Może to zatem stanowić ważną wskazówkę dla odróżnienia koronawirusa od grypy we wczesnym stadium choroby.

Należy wziąć pod uwagę, że badanie opiera się na pacjentach hospitalizowanych, którzy i tak są poważniej chorzy. Według wirusologa nie powinniśmy myśleć, że będziemy mieli te wszystkie objawy. Osoby dotknięte przez Covid-19 w różny sposób przechodzą chorobę. Szacuje się, że 40 proc. osób nie ma żadnych objawów.

PAMIĘTAJMY NADAL O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE EPIDEMII

Wirus nadal pozostaje aktywny. Konieczne jest więc zachowanie ostrożności oraz rozsądku, bo koronawirus nie zniknął. Oto zasada unikania czterech „Z”. Unikajmy:

  1. Zbyt bliskiego kontaktu (mniej niż dwa metry).
  2. Zamkniętych pomieszczeń (bez dopływu świeżego powietrza).
  3. Źle wentylowanych miejsc.
  4. Zatłoczonych miejsc.

Badania przeprowadzone na zlecenie WHO nie pozostawiają żadnych wątpliwości: najskuteczniej chroni nas noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu społecznego i częste mycie rąk.