§ I. WSTĘP

 

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego gazetka.be
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu gazetka.be oraz Gości.

Ogłoszenia drobne o charakterze komercyjnym, łamiące ogólnie przyjęte zasady kultury i dobrego obyczaju, zawierające treści obraźliwe zostaną usunięte.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum.
Treści łamiące ogólnie przyjęte zasady kultury i dobrego obyczaju, zawierające treści obraźliwe zostaną jak najszybciej usunięte.

 

§ II. DEFINICJE

 

gazetka.be / Serwis - internetowy - serwis informacyjno-społecznościowy - portal ogłoszeniowo - reklamowy czasopisma polonijnego w Belgii.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym gazetka.be
Gość - osoba nie posiadająca aktywnego konta w serwisie gazetka.be, przeglądająca strony serwisu.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu gazetka.be może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil - miejsce w internecie /dostępne, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w serwisie gazetka.be
Komentarz/Wpis - pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione przez Użytkownika Serwisu.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

 

§ III. ZASADY OGÓLNE:

 

 1. Użytkownik ma możliwość :
  • dodawania ogłoszeń w serwisie
  • dodawania zdjęć w serwisie.
  • dodawania video na forum w postaci podlinkowanej lub jeśli jest taka opcja do galerii video w serwisie
  • przeglądania zdjęć oraz komentowania
  • komentowania treści artykułów i ich ocenianie
  • wysyłania wiadomości prywatnych
  • wypowiadania się na forum Serwisu,
  • brania udziałów w konkursach/rankingach/itp.
  • przeglądać profile użytkowników.
  • zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp. za pomocą opcji Konta
  • brać udział w sondach serwisu gazetka.be
  • dostępu do płatnych usług
  • dodawania wpisów do katalogu firm

2. Gość ma możliwość :

- do korzystania w Serwisie z wszystkiego, co nie jest dostępne po uprzedniej rejestracji

3. Użytkownikom i Gościom niedozwolone jest :

- używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

- obrażanie innych osób,

- promowania bez zgody innych stron internetowych, a w szczególności uznanych za konkurencyjne

- umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,

- łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,

- wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.

- używanie programów (botów) generujących zapytania do serwera gazetka.be. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

4. Użytkownik (i Gość) oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów oraz artukułów/tekstów. (uwaga: każda wizyta w serwisie gazetka.be rejestruje Twoje IP - pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci)

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta,

Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika jego konto może zostać zablokowane.

Za niestosowanie się do Regulaminu przez Gościa jego IP może zostać zbanowane.

 

IV. REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego pod linkiem prowadzącym do rejestracji. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
 2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
 4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym gazetka.be, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował w pełni treść całego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych serwisu tj. Regulaminu Ogłoszeń, Regulaminu Forum i Katalogu Firm.

§ V. KONTO

 

 1. Użytkownik może posiadać tylko 1 konto w serwisie gazetka.be
 2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Serwis w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 6. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
 7. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
 8. Serwis gazetka.be ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

§ VI. ZDJĘCIA, FILMY, ARTYKUŁY

 1. Wstawiając zdjęcie/filmy czy zamieszczając treści na stronach Serwisu gazetka.be Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone stosownym prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia/filmów/treści w Serwisie oraz opublikowaniu danej treści.
 2. Moderator Serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika. Serwis gazetka.be nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
 3. Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu oryginalnego pliku zdjęcia, z którego da się odczytać Metaznaczniki Exif tj. informacje o marce i model aparatu jakim zostało wykonane, data, czas i inne parametry. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta oraz usuniecie umieszczonych materiałów.
 4. Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika pliki oryginalne zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec, których mamy wątpliwości co do zdjęć czy filmów które zamieszczają
 5. Serwis gazetka.be w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów oraz publikacje artykułów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który dane materiały zamieścił. (jego IP jest zapisane w logach serwera)
 6. Użytkownik wstawiając zdjęcie do foto galerii wyraża zgodę na opatrzenie zdjęcia np. "watemarkiem" gazetka.be

 

§ XII. INNE USŁUGI I OPŁATY

 

 1. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Ceny za usługi podaje redakcja serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą Kontaktu.

 

§ VIII. REGULAMIN

 

 1. Serwis gazetka.be zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności informowanie o tym użytkowników serwisu gazetka.be
 2. Regulamin serwisu stanowi całość wraz z regulaminami szczegółowymi.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem gazetka.be a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika. Brak informacji o braku akceptacji zmian postanowień Regulaminu równoznaczny jest z jego akceptacją. Informacje o nie akceptowaniu przez Użytkownika zmian postanowień Regulaminu słać proszę na adres e-mailowy znajdujący się w Kontakcie.