W obliczu pandemii koronawirusa belgijski sektor bankowy ogłosił, że chce pomóc tym, którzy mogliby znaleźć się "w trudnej sytuacji finansowej", poprzez odłożenie spłaty kredytu hipotecznego bez kosztów jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zasada ogólna

Osoby fizyczne i firmy/organizacje, które zostały dotknięte finansowo przez kryzys związany z koronawirusem i które spełniają wymagane warunki, mogą ubiegać się o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego i profesjonalnego.

Zasady i warunki dla osób fizycznych

Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego oznacza, że kredytobiorca nie musi spłacać swojego kredytu (kapitału i odsetek) przez maksymalny okres 6 miesięcy. Odsetki narosłe podczas tego odroczenia zostaną uregulowane później.
Banki zobowiązują się nie pobierać zwyczajowych opłat administracyjnych ani opłat za złożenie wniosku.
Kredytobiorcy, których miesięczny dochód netto jest mniejszy niż 1.700 EUR, mogą skorzystać z odroczenia płatności bez odsetek za okres odroczenia. Bank przejmie je na siebie. 

Zasady i warunki dla firm

Odroczenie spłaty kredytu profesjonalnego oznacza, że firma/organizacja nie musi spłacać kapitału przez maksymalny okres 6 miesięcy. Odsetki są należne.
Banki zobowiązują się nie pobierać zwyczajowych opłat administracyjnych i za obsługę.
Dla nowych kredytów i linii kredytowych o maksymalnym czasie trwania 12 miesięcy opracowano system gwarancji we współpracy z władzami publicznymi.
 

Terminy składania wniosków

Dla wniosków złożonych do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie można uzyskać odroczenie płatności o maksymalnie sześć miesięcy, najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.
Dla wniosków złożonych po dniu 30 kwietnia 2020 r. termin ten jest taki sam, tj. 31 października 2020 r.
Oznacza to na przykład, że osoba ubiegająca się w czerwcu o odroczenie spłaty swojego kredytu może nadal korzystać z odroczenia na 4 miesiące (lipiec - sierpień - wrzesień - październik).

Jak mogę się zgłosić?
Każdy, kto uważa, że spełnia warunki do ubiegania się o odroczenie płatności, proszony jest o kontakt ze swoim bankiem. Można to zrobić tylko po wcześniejszym umówieniu się lub za pośrednictwem dostępnych kanałów cyfrowych banku (e-mail, czat, aplikacja mobilna, ...) oraz telefonicznie.