Podczas październikowego szczytu UE w Brukseli przywódcy 27 państw zgodzili się, że będą „pracować razem nad środkami” mającymi na celu powstrzymanie wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Nie udało im się jednak zawrzeć porozumienia co do limitu cen gazu. Większość krajów wspólnoty popiera jego wprowadzenie, jednak istnieją różnice zdań co do tego, jaki mechanizm zastosować.

UE wprowadzi mechanizm korekty rynkowej, który ma być uruchamiany wtedy, gdy ceny gazu będą nadmiernie wysokie. Konkretne propozycje ustawowe przygotują wspólnie Komisja Europejska i ministrowie energetyki krajów UE.