Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet wynika, że prawie 80% Polaków jest przeciwnych zmianie czasu z letniego na zimowy. 47,2% ankietowanych zdecydowanie odpowiedziało się za zniesieniem

zmiany czasu i odpowiedziało „zdecydowanie tak”. 29,8% uważa, że „raczej tak”. Przeciwnych zniesieniu zmian czasu jest niespełna 14% badanych.