18 marca Belgia wprowadziła stan izolacji. Ma ona obowiązywać do 19 kwietnia br. z możliwością przedłużenia do 3 maja br. Decyzja została podjęta przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Belgowie są proszeni o maksymalne pozostanie w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Poniżej podajemy podjęte środki:

Sklepy spożywcze pozostaną otwarte
• supermarkety będą kontrolowane: na każde 10m2 może przypadać tylko jeden klient, czas obecności w sklepie ograniczony do 30 min.
• sklepy nocne muszą zamykać o 22:00, stoiska z żywnością będą dozwolone tylko wtedy, gdy będą uważane za niezbędne.
• dostawy zakupów, zamówień „na wynos” są dozwolone
• wszystkie inne sklepy, restauracje i bary są zamknięte

Ludność proszona jest o pozostanie w domu
Będzie dozwolone:
• dojazdy do pracy (gdy nie jest możliwa telepraca)
• konieczne wyjścia: do lekarza, do sklepu spożywczego (również dla zwierząt), do apteki (wcześniej należy skontaktować się z apteką telefonicznie), na pocztę, do kiosku, do banku, na stację benzynową lub pomóc innym)

  • dozwolna jest opieka dzielona (garde alternée) nad dziecimi rozwiedzionych rodziców, dojazdy dziecka do jednego lub drugiego rodzica.
  • podróże samochodem w celach rekreacyjnych, do domków nad morzem lub w Ardenach są niedozwolone.
  • przejazdy jednym samochodem mogą odbywać wyłacznie osoby zamieszkałe pod jednym dachem. Dozwolny jest przejazd max. 2 osób nie zamieszkałych pod jednym adresem ale wtedy pasażer siedzi z tyłu.

Edukacja, opieka nad dziećmi

Żłobki pozostają otwarte.
Szkoły, uczelnie pozostają zamknięte (uniwerstytety do 30/06/2020).
Podczas ferii wielkanocnych nadal będzi organizowana w szkołach opieka dla dzieci, których rodzice pracują w służbie zdrowia lub muszą pracować a nie mają innego rozwiązania.

Praca w domu
Firmy powinny zorganizować maksymalną ilość telepracy w domu dla wszystkich stanowisk. Jeśli nie jest to możliwe, to należy stosować tzw. dystans społeczny (odległość 1,5 m między osobami). Jeśli nie będzie możliwe wprowadzenie tej zasady, firmy będą musiały zamknąć działalność. Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano wysokie grzywny.
Przedsiębiorstwa działające w ważnych sektorach będą nadal działać, ale będą również zobowiązane do przestrzegania społecznego dystansu między pracownikami.

Spotkania są zabronione
Wszystkie zgromadzenia i spotkania (profesjonalne, prywatne) są zakazane. Rynki na wolnym powietrzu zostają zamknięte. Wszelkie imprezy „lockdown parties” są całkowicie zakazane i będą surow karane.

Aktywność fizyczna jest dozwolona na zewnątrz
Spacery, jogging, jazda na rowerze są dozwolone, ale tylko „z członkami rodziny mieszkającymi pod tym samym dachem lub z przyjacielem”. Odległość 1,5 m musi być zachowana pomiędzy innymi osobami. Na spacerze nie można sie zatrzymywać, zbierać w grupy i siadać na ławkach. Zaostrzono kary za nieprzestrzeganie podanych reguł.

Transport publiczny
Transport publiczny będzie nadal funkcjonował, ale z przestrzeganiem zasady „dystansu społecznego”. W weekendy frekwencja będzie zmniejszona.

Podróże i granice Belgii
Niepotrzebne podróże poza granice Belgii są zabronione do 19 kwietnia. Granice państwa zostały zamknięte. Mogą je przekraczać  jedynie osoby pracujące (najlepiej jest posiadać dokument od pracodawcy), udzielające pomocy i opieki innym osobom lub zwierzętom. Kara za nieprzestrzeganie tych zasad wynosi: 4 tys. euro.

Policja jest odpowiedzialna za przestrzeganie wprowadzonych reguł. Kary mogą być egzekwowane od razu.

 

Gdzie szukać informacji:

www.info-coronavirus.be

https://centredecrise.be

www.health.belgium.be

 

Rząd belgijski zdecydował wg jakich zasad będą testowani obywatele

Belgia planuje zwiększyć możliwość wykonywania testów do 10 tys. dziennie

Oto wg jakich priorytetów na dzień dzisiejszy będą przeprowadzane testy:

  1. Pierwszeństwo ma każdy pacjent, który musi być hospitalizowany i jest podejrzany o zarażenie przez Covid-19.
  2. Każdy pracownik służby zdrowia, u którego istnieje ryzyko zarażenia się lub posiada objawy (gorączka, problemy oddechowe) i który opiekuje się osobami narażonymi na rozwój ciężkiego przebiegu choroby(intensywna terapia
  3. Każdy pracownik służby zdrowia, u którego istnieje ryzyko zarażenia się
  4. każdy pacjent hospitalizowany/przebywający w domu opieki, starców z objawami infekcji dróg oddechowych.
  5. każdy nowo przybyły do placówki społecznej (np. domu opieki, więzienia, domu opieki itp.) z objawami oddechowymi w momencie rejestracji.
  6. Inne osoby będą mogą również przeprowadzić testy w zależności od ewolucji zwiększenia możliwości ich wykonywania w najbliższej przyszłości. Na przykład osoby, którzy spełniają definicję przypadku możliwego zarażenia i znajdują się w kategorii osób zagrożonych.