BELGIA – OD 9 PAŹDZIERNIKA ZAOSTRZENIE OBOSTRZEŃ NA OKRES MIESIĄCA

BLISKIE KONTAKTY

- bliski kontakt z maksymalnie 3 osobami miesięcznie, poza tymi, z którymi się mieszka, (bliski kontakt to bliski kontakt fizyczny trwający dłużej niż 15 min, bez założonej maski i bez zachowania dystansu).

- spotkania w domach: maksymalnie 4 osoby

- w restauracjach, barach, kawiarniach: maksymalnie 4 osoby przy stoliku.

Na dzień dzisiejszy w Belgii bary, kawiarnie są zamykane o godz.23.00. W Brukseli od 8 pażdziernika lokale tego typu są zamknięte. Restauracje są otwarte.

- zgromadzenia niezorganizowane na zewnątrz (np. muzea, kino): maksymalnie 4 osoby

 

ZMIANY DOTYCZĄCE NOSZENIA MASKI

Od 1 października noszenie masek nie będzie już obowiązkowe na zewnątrz, z wyjątkiem miejsc, w których nie można utrzymać bezpiecznych odległości lub w miejscach z dużym skupiskiem ludzi, które zostaną określane przez władze lokalne. Maski trzeba nosić zawsze w miejscach zamkniętych: w środkach transportu publicznego, podczas zakupów lub w kinie, bez względu na to, czy miejsca te są zatłoczone, czy nie.

ZAKUPY

Nie ma już limitu liczby osób i czasu na zakupy, o ile przestrzegany jest bezpieczny dystans między ludźmi oraz obowiązek noszenia maski w sklepach.

SIEDMIODNIOWA KWARANTANNA

Od 1 października kwarantanna dla osób bez objawów, ale które były w kontakcie z osobą pozytywną, będzie ograniczona do siedmiu dni. Okres ten należy zakończyć testem w celu sprawdzenia, czy dana osoba ma pozytywny wynik na COVID-19. Jeśli tak, kwarantanna będzie kontynuowana.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU:

Osoby z objawami

  1. Natychmiastowa kwarantanna.
  2. Kontakt z lekarzem.
  3. Test Covid jak najszybciej – jeżeli pozytywny, należy pozostać na kwarantannie 7 dni; jeżeli negatywny, można zakończyć kwarantannę.

Osoby bez objawów

  1. Jeżeli był bliski kontakt z osobą chorą;
  2. Konieczna 7-dniowa kwarantanna.
  3. Test Covid obowiązkowy w 5. dniu kwarantanny – jeżeli pozytywny, należy kontynuować kwarantannę przez 7 dni; jeżeli negatywny, koniec kwarantanny.

Powrót z pomarańczowej strefy

  • Nie trzeba robić testu ani odbywać kwarantanny (chyba że są objawy).

Powrót z czerwonej strefy

  1. 7-dniowa kwarantanna od pierwszego dnia po powrocie.
  2. Obowiązkowy test Covid w 5. dniu kwarantanny lub wypełnienie formularza samooceniającego stan zdrowia.

BAROMETR EPIDEMII

Zapowiedziano m.in. utworzenie call center i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla lekarzy, a także polepszenie szybkości przekazywania wyników badań pacjentom. Aplikacja coronalert zostanie również uruchomiona pod koniec września. Utworzony zostanie również barometr epidemii dla całego kraju. Barometr będzie działał zgodnie z zasadą: im gorsza sytuacja, tym bardziej restrykcyjne środki. Barometr ten będzie wykorzystywany jako punkt odniesienia i będzie opierał się głównie na ewolucji liczby hospitalizacji.

PODRÓŻE DO STREF CZERWONYCH

W Belgii od 25 września zbędne podróże (powyżej 48 godz. na miejscu) do czerwonych stref (miasto, region, kraj) nie są już zakazane, ale zdecydowanie odradzane. Belgijski podróżujący nie będzie już narażony na żadne sankcje (kary itp.). Należy jednak pamiętać, że powracający z czerwonej strefy (wewnątrz obszaru Schengen i poza nim) będą musieli przejść kwarantannę i zrobić test. Ogólne zasady podróży nie ulegają zmianie. Jednak na miejscu, w przypadku poważnego problemu zdrowotnego, wniosek o repatriację do ambasady lub konsulatu nie musi zostać uwzględniony. Firmy ubezpieczeniowe, które założą ubezpieczenia na takie wyjazdy, zostaną upomniane. Podróżujący wyjeżdża na własne ryzyko.

Obostrzenia wprowadzone wcześniej pozostają bez zmian dla szkół, restauracji i barów, klubów sportowych; zalecana jest telepraca. Dyskoteki i klub nocne pozostają zamknięte.

6 zasad: przestrzegaj zasad higieny, zachowaj dystans (1,5 m), ograniczaj bliski kontakt, uprawiaj sport na powietrzu, myśl o osobach szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, przestrzegaj zasad dotyczących zgromadzeń i noś maskę, gdy to konieczne.

 

 

Gazetka 195 – październik 2020