Urlop tematyczny: opieka nad osobą bliską

Ogłoszony w maju 2019 r. urlop celowy na opiekę nad osobą bliską wszedł w życie 1 września 2020 r. Od tego dnia urlop ten można wziąć nie tylko na opiekę nad członkiem rodziny, ale także nad inną osobą bliską, taką jak przyjaciel lub sąsiad. Można pomagać na wiele różnych sposobów, np. wykonując zabiegi pielęgnacyjne, mycie, pomagając w ubieraniu się, robiąc zakupy, zostając na noc, itp.

Ważne jest to, aby taka pomoc była świadczona minimum 50 godzin w miesiącu lub 600 godzin w roku. Aby uzyskać status opiekuna, należy w swojej ubezpieczalni wypełnić stosowny formularz, który poświadcza, że spełnia się odpowiednie warunki.

Takie poświadczenie sprawia, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu tematycznego, a ONEM będzie wypłacał właściwe świadczenie. Istnieje możliwość wzięcia pełnego urlopu na miesiąc lub pracy przez dwa miesiące na pół etatu. Świadczenie wypłacane przez ONEM wynosi odpowiednio 851,59 euro brutto lub 1400 euro na osobę samotną.

Alimenty SECAL – zniesienie kryterium zarobkowego wierzyciela

Zdarza się, i to niestety dosyć często, że dłużnik alimentacyjny nie płaci zasądzonych alimentów na rzecz swoich dzieci. Wierzyciel alimentacyjny może wówczas zwrócić się do SECAL o wypłatę a conto sumy maks. 175 euro na każde dziecko, którą to kwotę SECAL sam ściągnie od dłużnika przez Ministerstwo Finansów.

Do tej pory wierzyciel alimentacyjny (dziecko jest wierzycielem alimentacyjnym, natomiast świadczenie ze względu niepełnoletność dziecka trafia do rąk przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest rodzic, przy którym zostaje dziecko, dlatego w pewnym skrócie możemy powiedzieć, że wierzycielem będzie opiekun dziecka) mógł ubiegać się o interwencję SECAL, jeśli jego zarobki nie przekraczały miesięcznie 2200 euro netto. 2 lipca 2020 r. przegłosowano prawo, że kryterium zostaje zniesione i SECAL może wypłacać alimenty niezależnie od zarobków rodzica lub innego opiekuna prawnego, z którym dziecko mieszka.

 

Agnieszka Sità

www.trampolina.be

 

 

Gazetka 195 – październik 2020